Over ons

Over Conflicthelden

Conflicthelden.be helpt jongeren en hun begeleiders in het omgaan met conflicten.

Wat?

Conflicthelden.be is een online platform om de offline begeleidingen van jongeren (13 – 18j) te ondersteunen op vlak van conflicthantering. Dit doen we door blended hulp aan te bieden (online hulp ingebed in offline begeleiding). Het online platform van conflicthelden.be werd ontwikkeld in kader van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek PWO Blend Agressie (17’ – ’20) aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Dit online platform kwam tot stand samen voor en door de praktijk: op basis van de noden en ervaringen van jongeren en begeleiders en in co-creatie samen ontwikkeld.

Voor wie?

Conflicthelden.be is er in eerste instantie voor organisaties en begeleiders in de Integrale Jeugdhulp (bv. JAC, CLB, private jeugdvoorzieningen, GI’s, …) en de jongeren (13 – 18j) die zij begeleiden. In tweede instantie kunnen organisaties en begeleiders in aanleunende sectoren (bv. GGZ, BuSO, onderwijs, ...) die in aanraking komen met jongeren in conflictsituaties hier terecht. Algemeen is conflicthelden er ook om jongeren toe te leiden naar hulp.

Hoe?

Op het online platform wordt een steunruimte (adviezen, getuigenissen, toeleiding naar hulpbronnen) en leeromgeving aangeboden (aan de slag: backupplannen en training voor conflicthelden). Jongeren kunnen deze informatie en oefeningen zelfstandig of samen met hun begeleiders doorlopen.

Waarom?

We geloven erin dat het online potentieel van Conflicthelden.be de volgende meerwaarde kan bieden:

  • Tijd en afstand overbruggen

  • Informatie en input bewaren

  • Aangename oefenkansen aanbieden

  • Methodieken systematiseren in organisaties

  • Kwaliteit van hulp vergroten

  • Aanvullend, ondersteunend of ter voorbereiding van offline hulp of meer algemene preventieve (online) hulp zoals via NokNok, WatWat, Awel, 1712

Het team achter Conflicthelden

De website en bijhorende materialen van conflicthelden.be zijn het resultaat van een driejarig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO Blend Agressie '17 – '20) aan de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL), expertisecentrum Resilient People, in samenwerking met de expertisecentra Digital Solutions en Inclusive Society en de opleidingen PBA Orthopedagogie en PBA Sociaal Werk.

Volgende onderzoeksmedewerkers van de hogeschool UCLL werkten mee aan de inhoudelijke uitvoering en ontwikkeling in dit project:

  • Stijn Custers (Projectleider en onderzoeker Resilient People)

  • Hanne Leirs (Onderzoeker Resilient People)

  • Nicolas Lauwereys (Ontwikkelaar Digital Solutions)

  • Kirsten Vounkx (Onderzoeker Resilient People)

Vanaf januari 2022 wordt conflicthelden.be u verder aangeboden door hogeschool UC Leuven-Limburg, expertisecentrum

Resilient People

in samenwerking met

ICOBA.

Meer weten over Conflicthelden?

Voor meer informatie over de

ontwikkeling

van deze website verwijzen we u graag door naar onze

disclaimer.

Voor meer informatie over hoe je

als professional

met Conflicthelden aan de slag kan gaan, kan je terecht op onze pagina

voor begeleiders.

Voor meer

algemene informatie

kan je ook het

persbericht

en de krantenartikelen over Conflicthelden raadplegen.

Wat zeggen anderen over conflicthelden.be?

Hoe ervaren jongeren en professionals conflicthelden.be? Ontdek hier enkele

gebruikerservaringen.